Kapitał ludzki Unia Europejska
Baner główny

Przedmioty i zajęcia

Przewidziano łącznie 260 godzin zajęć, realizowanych przy udziale specjalistów firm IBM, Microsoft, Comarch, Cisco oraz wykładowców UAM według zaproponowanego wspólnie układu przedmiotów (udział ponad 50% zajęć laboratoryjnych).

Laboratoria realizowane będą zasadniczo w grupach 12 osobowych lub z udziałem laborantów z wymienionych firm. Zajęcia prowadzone będą w trybie niestacjonarnym. Zajęcia w laboratoriach Wydziału w formie dwudniowych zjazdów sobotnio-niedzielnych w godz. 8:15 - 15:30. Uczestnikom oferowane będą posiłki (obiad, kawa).

Semestr I

Lp. Przedmiot Sem Wykłady Konwersatorium Laboratoria Egz/Zal
1. Repetytorium (zajęcia wyrównawcze dla "osób 45+") 15 E
2. Platformy systemów biznesowych 15 10 Z
3. Sieci komputerowe i bezpieczeństwo danych 15 15 Z
4. Bazy danych 15 15 Z
5. SOA i cloud computing (Azure) w biznesie 15 15 Z
Razem: 130 15 60 55

Semestr II

Lp. Przedmiot Sem Wykłady Konwersatorium Laboratoria Egz/Zal
1. WebSphere 10 15 Z
2. Systemy klasy ERP 10 30 Z
3. Zarządzanie systemami informatycznymi 10 10 Z
4. Zarządzanie projektem informatycznym 10 10 Z
5. Zagadnienia prawne 10 E
6. Projekt indywidualny 15 Z
Razem: 130 10 40 80

Udział firm w realizacji przedmiotów:

  • Plaformy systemowe, Bazy danych (dB2) i WebSphere - IBM,
  • Sieci komputerowe i bezpieczeństwo danych - Cisco,
  • SOA i cloud computing (Azure) oraz Zarządzanie projektem informatycznych - Microsoft,
  • Systemy klasy ERP - Comarch,
  • Repetytorium i Projekt indywidualny - UAM,
  • Zarządzanie systemami informatycznymi - UAM,
  • Zarządzanie projektem informatycznym - Microsoft,
  • Zagadnienia Prawne informatyki - UAM.

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego