Kapitał ludzki Unia Europejska
Baner główny

UWAGA Do 20 listopada br. można składać dokumenty na studia podyplomowe „Informatyczne Technologie Biznesowe” (ITB). Przejdz do rekrutacji, aby dowiedzieć się więcej.

Misja

Na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM oferowane są w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 4.1.1 "Wiedza dla eksperta" dwusemestralne studia podyplomowe "Informatyczne Technologie Biznesowe" we współpracy z firmami IBM PL, Microsoft PL, Cisco PL i Comarch dla osób chcących poznać poprzez zajęcia praktyczne, warsztaty oraz wykłady najnowsze metodologie i technologie wspierające informatyczne procesy biznesowe w firmach i przedsiębiorstwach.

Studia te w pierwszym rzędzie adresowane są do osób związanych zawodowo (obecnie lub w przeszłości) z informatyką i zainteresowanych aktualizacją wiedzy oraz umiejętności w dziedzinie IT. Studia adresowane są m.in. dla osób starszych lub osób niepełnosprawnych. Zdobyte kompetencje pomogą ułatwić absolwentom podejmowanie pracy w branży IT. Studia obejmują 260 godzin zajęć i przewidują przedmioty: platformy systemów biznesowych (IBM), sieci komputerowe i bezpieczeństwo danych (Cisco), systemy baz danych - dB2 (IBM), SOA i przetwarzanie w chmurze (Microsoft), WebSphere (IBM), systemy klasy ERP (Comarch), zarządzanie systemami informatycznymi (UAM), zarządzanie projektami (Microsoft), zagadnienia prawne (UAM).

Zajęcia prowadzić będą instruktorzy oraz specjaliści rekomendowani przez wymienione wyżej firmy.

Dla kogo są te studia?

Studia skierowane są dla absolwentów studiów I, II stopnia lub studiów jednolitych posiadających pewne doświadczenie w dziedzinie IT, w tym również dla kadry zarządzającej , chcących poznać poprzez zajęcia praktyczne, konwersatoria oraz wykłady najnowsze technologie informatyczne wspierające procesy biznesowe w firmach lub przedsiębiorstwach. Studia kierowane sš także dla osób starszych oraz dla osób niepełnosprawnych. Przewidziany jest 10 godzinny kurs wyrównawczy. Przewidziany jest 10 godzinny kurs wyrównawczy.

Cele projektu

Celem projektu jest dostarczenie słuchaczom wiedzy oraz umiejętności z dziedziny IT ważnych i aktualnych z perspektywy dużych firm informatycznych jak IBM, Microsoft, Comarch, Cisco, będących jednocześnie dostawcami platform technologicznych o uznanej renomie. Oferowany program studiów umożliwi absolwentom studiów podyplomowych "Informatyczne technologie biznesowe" uzyskanie nowych kompetencji ważnych w związku z zatrudnieniem w branży IT.

e-Learning

Studenci będą mieli dodatkowo dostęp do materiałów edukacyjnych poprzez wykorzystanie systemu zdalnego nauczania (OLAT). Dzięki takiemu rozwišzaniu będzie możliwe korzystanie zdalne z materiałów oferowanych przez instruktorów w ramach zajęć.

Co można otrzymać?

Wykształcenie w okresie dwóch semestrów w dziedzinie technologii informatycznych wspierających procesy biznesowe przy udziale czołowych firm informatycznych (IBM, Microsoft, Comarch i Cisco) i wykorzystaniu firmowych narzędzi. Zdobyte kompetencje, w tym praktyczne, ułatwią absolwentom studium awans zawodowy lub podejmowanie pracy w branży IT. Studia dają możliwość przywrócenia rynkowi pracy osób, które z różnych powodów utraciły kontakt z dziedziną IT.

Absolwenci otrzymają z Uczelni świadectwo ukończenia studiów. Ponado, studenci otrzymają zaświadczenia lub certyfikaty ukończenia zajęć z firm, które te zajęcia prowadziły. Studenci otrzymają możliwość dalszego szkolenia on-line i możłiwość uzyskiwania certyfikatów.

Inne

Zajęcia odbywać się będą w formie dwudniowych zjazdów na terenie Wydziału Matematyki i Informatyki UAM. Studenci otrzymajš indywidualne konta do zasobów, maszyny wirtualne, dostęp do materiałów szkoleniowych online oraz będš mogli otrzymać karty biblioteczne.

Uprawnienia

Wydział Matematyki i Informatyki UAM posiada uprawnienia do prowadzenia studiów podyplomowych na kierunku informatyka i matematyka (uprawnienia dotyczą także prowadzenie studiów doktoranckich i przeprowadzania habilitacji; uprawnienia te w roku 2008 zostały zweryfikowane, po raz kolejny, na oceny, odpowiednio, bardzo dobrywyróżniająca przez Państwową Komisję Akredytacyjną). W roku 2011/2012 programy studiów, w tym studiów ITB, zostały przystosowane do wymagań Krajowych Ram Kwalifikacji.

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego